icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Ansøgning om mil­jø­god­kend­el­se Øge­lund­vej 102, 7323 Gi­ve

Vejle kommune behandler en ansøgning om miljøgodkendelse til at udvide produktionen af malkekvæg på Øgelundvej 102, 7323 Give. Herunder søger han om en ekstra vejadgang, at udvide en plansilo og om teltoverdækning på gyllebeholder.

Grønbjerg og Langelund