icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Ansøg­ning om mil­jø­god­kend­el­se til hus­dyr­brug­et på Sdr. Egs­gård­vej 12, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til kvægproduktionen på Sdr. Egsgårdvej 12, 7323 Give. Produktionsarealet søges udvidet fra 2.665 m² til 4.775 m². Landmanden påtænker, at bygge en kostald samt en plads til kalvehytter, foderlade, møddingsplads og fleksibilitet i sammensætningen af husdyrbrugets besætning.

Grønbjerg og Langelund