icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

An­søg­ning om mil­jø­god­kend­el­se til hus­dyr­brug­et på Sko­le­vej 3, 7323 Gi­ve

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af smågrise- og slagtesvineproduktionen på Skolevej 3, 7323 Give. Produktionen har i dag en miljøgodkendelse baseret på antal dyr og dyreenheder og ønsker i stedet at få godkendt de eksisterende produktionsarealer efter den nye Husdyrbrugslov.

Give, Grønbjerg og Langelund

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skolevej 3, 7323 Give

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af smågrise- og slagtesvineproduktionen på Skolevej 3, 7323 Give.

Produktionen har i dag en miljøgodkendelse, der er givet til antal dyr og dyreenheder. Landmanden søger nu om i stedet at få godkendt efter de eksisterende produktionsarealer efter den nye Husdyrbrugslov. Se situationsplan i bilag 1.

Definitionen af et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.
Produktionsarealet er på 5.463 m² for alle stalde.

Det samlede anlæg godkendes efter Husdyrbrugsloven. Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Dermed sker der en vurdering af anlæggets påvirkning af miljøet, bl.a. i forhold til ammoniak- og lugtemission.

Enhver har ret til at få ansøgningen tilsendt og kommentere sagen. Der er frist for at komme med bemærkninger og idéer og bede om at modtage et udkast til miljøgodkendelse. Fristen er 6. december 2016.

Hvis du vil se ansøgningen, herunder de miljøoplysninger og eventuelle andre supplerende oplysninger, som er indhentet af kommunen, så send en mail til enten Vejle Kommune eller til miljøsagsbehandleren (se nedenfor).

Denne tekst vedrører kun udkast til miljøgodkendelse:

Når udkast til miljøgodkendelse foreligger, vil enhver, der berøres af afgørelsen, kunne kommentere udkastet inden for en frist på 30 dage. Denne ret tilkommer også organisationer og foreninger, jf. lovens §§ 84-87.
Du kan få yderligere oplysninger om ansøgningen ved at henvende dig til miljøsagsbehandleren.

Kontakt Team Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 25 75

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: landbrug@vejle.dk

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17