icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Ansøg­ning om til­lad­el­se til at om­byg­ge vand­ind­tag til Lih­me Fisk­e­ri i Vej­le Å

Vejle Kommune har 28. august 2023 modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge vandindtag til Lihme Fiskeri i Vejle Å. Formålet med projektet er, at forbedre de fysiske og biologiske forhold i Vejle Å og at skabe faunapassage og genetablere ådalen.

Randbøldal

Inden der kan gives en eventuel tilladelse til projektet, er ansøgningen i offentlig høring i 4 uger.

Læs Ansøgning om tilladelse til ombygning af vandindtag til Lihme Fiskeri i Vejle Å inkl. bilag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jane Stevnsgaard Rasmussen Vandløbsmedarbejder
Send e-mail telefon 76 81 24 51