icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Ansøgning om til­lad­el­se til eta­ble­ring af mi­ni­våd­om­råde

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på hjelmdrupvej 73, Egtved. Minivådområdet skal rense drænvandet fra nærliggende marker for at mindske tilførslen af næringsstoffer til Vejle Fjord. Du kan læse mere om minivådområder i bilaget til ansøgningen.

Egtved