icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Ansøgning om til­lad­el­se til eta­ble­ring af mini­våd­om­råde

En borger ønsker at etablere et minivådområde til rensning af drænvand på sin ejendom ved Egtved. Projektet er en del af statens indsats mod udledning af næringsstoffer til vandmiljøet i fjordene.

Egtved