Ekspropriation
Tilbage til oversigt

Arealerhvervelse til etablering af vendeplads på Horstedvej, Ny Højen

Vi holder åstedsforretning onsdag den 31. maj kl. 9.30 i forbindelse med, at vi omdanner vejstrækningen mellem Horstedvej 204 og Grønlandsvej til dobbeltrettet cykelsti.

Højen

Vi omdanner vejstrækningen mellem Horstedvej 204 og Grønlandsvej til dobbeltrettet cykelsti. Derfor ønsker vi i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10 at erhverve nødvendige arealer, så vi kan etablere en vendeplads, som skal sikre, at renovationskøretøjer kan servicere ejendommene på Horstedvej mellem Horsted Tværvej og Horstedvej 204.

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje og efter beslutning i Vejle Byråd den 26. april 2023, afholdes åstedsforretning onsdag den 31. maj 2023 kl. 9.30.

Ekspropriationen vedrører ejendommene matr.nr. 2t Horsted By, Højen.

Åstedsforretningen indledes onsdag den 31. maj kl. 9.30 ud for indkørslen til Horstedvej 204 A.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af arealafståelsen, idet ejerne dog indvarsles særskilt ved digital post.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan mv. er fremlagt ved Vejle Kommune, Teknik & Miljø Mobilitet i Receptionen, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.