icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Bemyndigelse til gen­nem­gang af ud­valg­te vand­løb

Vejle Kommune har bemyndiget Kolding Sportsfiskerforening til gennemgang af Vester Nebel Å, Bølling Bæk, Halskov Bæk og Borlev Bæk. Udvalgte medlemmer vil i løbet af vinteren gennemgå vandløbene for at tælle gydegravninger. Antallet af gydegravninger kan give en indikation af vandløbets tilstand og egnethed for ørreder. Ved spørgsmål til projektet kan vandmiljø kontaktes på mail vandmiljo@vejle.dk

Egtved, Ødsted og Jerlev, Ågård, Gravens og Øster Starup
Martin Barsøe Biolog
Send e-mail mobil 21 81 85 50