icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Brændselsskift hos Danish Crown A/S, Tulipvej 10, 7100 Vejle

Vejle Kommune meddeler afgørelse om, at etablering af combibrændere til naturgas/gasolie og opstilling af olietank på virksomheden ikke medfører krav om miljøvurdering.

Vejle

Danish Crown har d. 6. december 2022 ansøgt om opstilling af overjordisk olietank og udskiftning til combibrændere på nogle af virksomhedens kedler på kedelcentralen i Vejle. Ansøgningen er indkommet som følge af den usikre energiforsyningssituation.

Ansøgningsmaterialet er indkommet via det digitale ansøgningssystem BOM (Byggeri & Miljø). Der er ligeledes foretaget en anmeldelse efter Miljøvurderingslovens regler, idet virksomhedens aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 7b jf. 13a:

  • Pkt 7b – Konservering af animalske og vegetabilske produkter
  • Pkt. 13a – Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 og 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af
    bilag 1)

VVM-screeningsafgørelse

På baggrund af VVM-screeningen træffer Vejle Kommune afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet dermed ikke er VVMpligtig. Afgørelsen træffes efter § 21 i Miljøvurderingsloven.´En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis afgørelsen er ikke udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år