icon-Bolig-og-byggeri Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 3

for et erhvervsområde ved Fredericiavej og Ryttergrøftsvej.

Vejle

Baggrunden for den delvise ophævelse af byplanvedtægten er, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 1294, blev ændret på afgrænsningen, og i den forbindelse blev det overset, at en mindre del af byplanvedtægt nr. 3 (del af matr. nr. 9a og litra 7000bh Vinding By, Vinding) dermed også skulle være ophævet ved vedtagelsen af lokalplan nr. 1294.
Vejle Kommune ønsker derfor delvist at ophæve byplanvedtægt nr. 3 for det areal, der også er omfattet af lokalplan nr. 1294. Arealet forbliver i byzone.

Delvis ophævelse af byplanvedtægten er endeligt vedtaget af byrådet den 05.10.2022. 

Her kan du også se planen/planerne

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.