icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Dispensation til at ud­vi­de et be­skyt­tet vand­hul på matr. nr. 5a, Ndr. Donne­rup, Gi­ve

Vejle Kommune har givet dispensation til at udvide et beskyttet vandhul i landzone med op til 400 m2 på Oksenbjergevej 7, Ndr. Donnerup, 7323 Give. Vi vurderer, at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt.

Give