Ekspropriation
Tilbage til oversigt

Ekspropriation, åstedsforretning i forbindelse med etablering af en krydsningshelle på Hovertoften i Vejle

Vejle Kommune holder åstedsforretning onsdag den 11. april. 2023 som forberedelse til etablering af krydsningshelle på Hovertoften, Vejle.

Vejle

For at skabe en sikker krydsning for de bløde trafikanter i krydset på Hovertoften ved Saturnvej ønsker
Vejle Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at erhverve nødvendige arealer i forbindelse
med etablering af en krydsningshelle på Hovertoften øst for Saturnvej.

For at få plads til hellen skal fortovet på nordsiden af Hovertoften forlægges mod nord, og den eksisterende fællessti på Saturnvej skal tilpasses det forlagte fortov.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af det påtænkte areal til erhvervelse påvises over for ejere og eventuelle brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser mv. til projektet.

Åstedsforretningen begynder kl. 09.30 på hjørnet af Hovertoften og Saturnvej ud for matr. Nr. 15ak. Ejer lav. Hover By, Hover (Minervavej 6, 7100 Vejle) og forsætter efterfølgende på matr.nr. 15ag Hover By, Hover.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og kortmateriale mv. er fremlagt til gennemsyn hos Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle i tiden fra 09. marts til 11. april.