Tilbage til oversigt

Ekspropriation, åstedsforretning i forbindelse med udvidelse af kommunevejen Hedevej ved Billund Lufthavn

Vejle Kommune holder åstedsforretning tirsdag den 25. juni 2024 med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder til udvidelsen af kommunevejen Hedevej ved Billund Lufthavn.

Vandel

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af det påtænkte areal til erhvervelse påvises over for ejere og eventuelle brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser mv. til projektet.

Åstedsforretningen begynder tirsdag den 25. juni 2024 kl. 09.00 ved lb. nr. 1, matr.nr. 1ao, 1ap Åst By, Lindeballe og 8z Vandel By, Randbøl og lb. nr. 3, matr.nr. 11m Vandel By, Randbøl (mødested på hjørnet af Hedevej/Firhøjevej, 7190 Billund).

Herefter fortsættes ved lb. nr. 2, matr.nr. 2e og 6d Vandel By, Randbøl, og derefter ved lb. nr. 4., matr.nr. 11a Vandel By, Randbøl.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen. Arealfortegnelse og kortmateriale mv. er fremlagt til gennemsyn hos Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle i tiden fra den 27. maj 2024 til den 25. juni 2024.