icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1310

Give Midtby

Give

Formålet med lokalplanen er at styrke udviklingen i Give, herunder detailhandelen og bosætningen i Give midtby. Lokalplan nr. 1310 følger op på byvisionen for Give, der har fokus på at bruge bymiljøet til at skabe værdi for erhvervslivet, familielivet og handelslivet.

Lokalplanen koncentrerer butikslivet på Torvet, i Østergade, samt dele af Vestergade. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser for nybyggeri, der skal sikre, at bymiljøet i Give midtby styrkes arkitektonisk.

 Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

  • Der gives mulighed for at anvende stueetager til bolig i Vestergade nr. 18, 19, 21, 22 og 23, som besluttet af Teknisk Udvalg på møde den 7. februar 2023.
  • Redegørelsen suppleres med afsnit om relevante bestemmelser i Jernbaneloven, jvf. indsigelse fra Banedanmark.
  • Der udlægges et delområde til offentlige formål, der omfatter Gullestrups Have, parkeringsrunddellen ved Skolebakken, samt Bøgetorvet. Områdets anvendelse fastlægges til park og parkering, med dertilhørende faciliteter.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 29.03.2023 vedtaget lokalplan nr. 1310 for Give Midtby.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 31.03.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.