icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1351 og tillæg nr. 11 til Vejle kommuneplan 2021-2033

Boligområde ved Agerbølvej, Give

Give

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at genanvende de gamle sygehusbygninger til boligformål som etageboliger, rækkehuse og et enkelt énfamiliehus.

På nær indgangspartiet mod vest, en glasgang og den gamle ambulanceindgang, som rives ned, kan resten af de gamle bygninger genanvendes. 

Beplantningsbæltet i den nordlige ende og det mere parklignende opholdsareal mod øst skal bevares.

Byrådet har vedtaget lokalplanen og tillægget med følgende ændringer i forhold til forslaget:
Bygning 18, den gamle glasindgang til sygehuset skal rives ned. Desuden er der en teknisk rettelse omkring antal af etager, således at bygningerne 3, 4, 6, 13 og 14 kan udnyttes i op til 4 etager inkl. udnyttet tagetage, som de også fremstår i dag.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har d. 08.03.2023 vedtaget lokalplan nr. 1351 for et boligområde ved Agerbølvej, Give og tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 10.03.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.