icon-Bolig-og-byggeri Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1356 og tillæg nr. 30

Erhvervsområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel

Vandel

 

 

 

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for restauranter, tankstation, erhvervsmæssigt parkeringsanlæg og flere erhvervsgrunde for at understøtte udviklingen af Vandel by.

Formålet med tillægget er, at muliggøre restauranter.

 Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

  • Det tydeliggøres på kortbilag 3, hvor en eventuel støjafskærmning skal placeres.
  • I lokalplanens § 5 om vejforhold, reserveres areal til en vej i delområde 1 til erhvervsområdet øst for lokalplan nr. 1356, der endnu ikke er lokalplanlagt, såfremt området anvendes til andet end langtidsparkering. Arealet er indtegnet på kortbilag 3.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 16.08.2023 vedtaget lokalplan nr. 1356 Erhvervsområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel og tillæg nr. 30 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 23.08.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.