icon-ErhvervsgrundeKommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1360

Center- og boligområde ved Jerlevvej, Jerlev.

Vejle

Formålet med lokalplanen er, muliggøre opførelse af en dagligvarebutik, som erstatning for butikken Vilstupvej 1, Jerlev. Dertil giver lokalplanen mulighed for rækkehuse.

Dagligvarebutikken kan etableres med en størrelse på 1.200 m2 inklusiv lager og med tilhørende parkeringspladser. Nord og vest for dagligvarebutikken kan placeres maksimum 24 rækkehuse. 

Byrådet har vedtaget lokalplanen uden ændringer i forhold til forslaget.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 26.04.2023 vedtaget lokalplan nr. 1360 Center- og boligområde ved Jerlevvej, Jerlev.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 01.05.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.