icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1365

Boligområde ved Nørrebrogade, Vejle

Vejle

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af etageboliger i 3 etager inkl. udnyttet tagetage til i alt 6 boliger.

Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

Højden på etageboligerne sænkes fra 12,7 meter til 11,7 meter. Det tilføjes samtidig at bygningen kan opføres med hel eller halvvalm, for at få gavlen mod Nørrebrogade 11 til at se mindre høj ud.

Det ændres at der skal opføres et skur til storskrald bagerst på grunden i stedet for blot en indhegning, og at plankeværket mod stien skal males hvidt, ligesom de resterende plankeværker i Gulkrogsområdet.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 24.05.2023 vedtaget lokalplan nr. 1365 Boligområde ved Nørrebrogade, Vejle.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 26.05.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.