icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1379 og tillæg nr. 26

Boligområde ved Agerbølvej og Parkvej, Give.

Give

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for ca. 12 etageboliger udført som to punkthuse i to etager, med høj tagrejsning. Lokalplanen skal sikre, at området og bebyggelsen udformes efter nutidige arkitektoniske principper af høj kvalitet. Bebyggelsen skal indpasses harmonisk i forhold til den omkringliggende bebyggelse, og udføres i rød tegl, rød/brune materialer og/eller træ. Vejadgang til boligområdet skal ske fra Parkvej.

Byrådet har vedtaget lokalplanen og tillægget uden ændringer.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 21.06.2023 vedtaget lokalplan nr. 1379 for et boligområde ved Agerbølvej og Parkvej, og tillæg nr. 26 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 23.06.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.