icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1398

Boligområde Nordholmen ved Vestre Engvej, Ny Rosborg, Vejle

Vejle

Formålet med lokalplanen er, at fastsættes rammerne for byudvikling af Nordholmen. Nordholmen er første etape af realiseringen af den nye bydel Ny Rosborg, som ligger i den vestlige del af Vejle. På Nordholmen er ønsket, at der skal opføres en daginstitution, et varieret udbud af boliger, fælleshuse og værksteder mv.

Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

  • at lokalplanens § 3,2 omformuleres til, ”Tæt-lav bebyggelse er rækkehuse med lodrette lejlighedsskel, mens etageboliger er med vandrette lejlighedsskel.

Bebyggelsen må sammenbygges med op til 6 boliger/bygningsopgang i en række. Rækken af bebyggelse skal etableres med forskydning mellem bygninger for minimum hver anden bolig/bygningsopgang.”

  • at indledning til lokalplanens § 5.6 omformuleres til, ” Der skal udlægges areal, så der ved behov kan anlægges supplerende p-pladser op til”

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 13.09.2023 vedtaget lokalplan nr. 1398 Boligområde Nordholmen ved Vestre Engvej, Ny Rosborg.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 18.09.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.