icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af nr. 1406 og tillæg nr. 36

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ellehammersvej, Vejle.

Vejle

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af ca. 33.000 m2 bolig og erhverv på Ellehammersvej i Vejle. Lokalplanområdet er et erhvervsområde og omdannes med denne lokalplan til et blandet boligområde med mulighed for kontor, service og klinik til brug for hele Nørremarken.
Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse nedrives.
Lokalplanområdet ligger langs Horsensvej, som er én af de primære indfaldsveje til Vejle. Det er lokalplanens formål at lokalplanområdet får en flot fremtræden mod Horsensvej både med bebyggelse og bearbejdning af de grønne arealer.

Byrådet har vedtaget lokalplanen og tillægget uden ændringer.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 20.03.2024 vedtaget lokalplan nr. 1406 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ellehammersvej, Vejle og tillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 22.03.2024 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.