icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Etablering af nyt tumbler­rum - ikke-godkendelses­pligt

Vejle Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af nyt tumblerrum til Danpo A/S, Tykhøjetvej 44, 7323 Give. Vejle Kommune har den 20. juli 2023 modtaget ansøgning fra Danpo A/S, om etablering af et nyt tumblerrum. Vi har truffet afgørelse om, at etableringen af tumblerrummet ikke kræver tilladelse efter risikobekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven.

Give