icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Fjernvarme­ til­ det­ tidligere­ sygehus­ i­ Give

Give Fjernvarme har indsendt projektforslag om konvertering af fremtidige lejligheder ved det tidligere sygehus i Give. Med projektforslaget muliggøres det at forsyne området med fjernvarme fra Give Fjernvarme. Projektet er godkendelsespligtigt efter bekendtgørelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bemærkninger til projektforslaget kan indsendes til jordogvarme@vejle.dk.

Give