icon-Spildevand Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Fornyelse af markvandingstilladelse på Fruelundvej 3, 7323 Give.

Vejle Kommune har givet en fornyelse af en eksisterende tilladelse til at indvinde 40.000 m³ grundvand pr. år til at vande landbrugsafgrøder.

Vejle Vesteregn