icon-Landbrug Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Fornyelse af markvandings­tilladelse på Gl. Skolevej 55, 7323 Give

Vejle Kommune har givet tilladelse til at indvinde 54.000 m³ grundvand pr. år til at vande landbrugsafgrøder.

Vejle Vesteregn