icon-Landbrug Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Fornyelse af markvandingstilladelse på Odderbækvej 3, 7323 Give

Vejle Kommune har givet tilladelse til at indvinde 30.000 m³ grundvand pr. år til at vande landbrugsafgrøder.

Thyregod og Vesterlund