icon-Landbrug Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Forøgelse af markvandingstilladelse på Lihmevej 19, 7183 Randbøl

Vejle Kommune har givet tilladelse til at indvinde 44.000 m³ grundvand pr. år til vanding af landbrugsafgrøder på Lihmevej 19, 7183 Randbøl.

Nørup-området