icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Forslag til af­græns­ning af mil­jø­vur­der­ing - nyt re­gu­la­tiv for Om­me Å

Vejle Kommune har påbegyndt arbejdet med at opdatere de gældende vandløbsregulativer for kommunens offentlige vandløb. Et vandløbsregulativ er et sæt af regler, som beskriver vedligeholdelsen, udformningen og anvendelsen af et offentligt vandløb.

Farre, Gadbjerg, Give, Grønbjerg og Langelund, Vejle Vesteregn

For at sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet ved udarbejdelsen af et nyt regulativ, skal kommunen foretage en miljøvurdering af det kommende regulativ. Ved en miljøvurdering gennemgår kommunen flere faser, hvoraf den første består af en tidlig inddragelse af relevante myndigheder samt offentligheden. I denne afgrænsning kan du se, hvilke emner Vejle Kommune vurderer skal undersøges forud for en revision af regulativet for Omme Å.

Martin Barsøe Biolog
Send e-mail mobil 21 81 85 50