icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til Blå­grøn stra­te­gi som del af Kom­mu­ne­plan 2025

Strategien angiver en retning for udviklingen af Vejle Kommune og indeholder et idekatalog med potentielle blågrønne projekter og ideer for Vejle by og de fire centerbyer, Egtved, Give, Børkop og Jelling.

Børkop, Egtved, Give, Jelling, Vejle

Vejle Kommune har udarbejdet et forslag til en blågrøn strategi.

Hvad er Blågrøn strategi?

Strategien angiver en retning for udviklingen af Vejle Kommune og indeholder et idekatalog med potentielle blågrønne projekter og ideer for Vejle by og de fire centerbyer.

Formålet med blågrøn strategi er at fremme en praksis, hvor vi sammen skaber rammerne for et bæredygtigt liv. Hvor rekreative oplevelser, arealer til håndtering af regnvand og naturen får en mere fremtræden rolle. Blågrøn strategi indeholder få retningslinjer for en praksis, som skal understøtte, at vi prioriterer tre elementer – LIV, VAND og NATUR, når vi planlægger, anlægger og drifter. Blågrøn strategi fokuserer på at skabe forbindelser for livet, vandet og naturen i byer, på landet og i overgangen mellem by og land, og på at udnytte de synergier, som opstår, når vi samtænker arealerne til forskellige formål. Idekataloget med idéer til projekter skal ses som inspiration til nye forbindelser.

Blågrøn strategi vil være en del af den kommende kommuneplan i 2025. Der vil derfor være en officiel høring i kommuneplanprocessen. Da strategien forventes vedtaget særskilt i starten af 2024, er der mulighed for at komme med bemærkninger nu.

Se og læs forslag til blågrøn strategi:

Du bedes sende dine bemærkninger til Vejle Kommune, Vand på vand@vejle.dk senest den 14. december 2023.

Kontakt Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 24 14

E-mail: vand@vejle.dk

Mette Højby Afdelingsleder Vand
Send e-mail mobil 29 74 33 84