icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1346 og tillæg nr. 1

Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej, Svindbæk

Thyregod og Vesterlund

Formålet med lokalplanforslaget er at muliggøre, at der indenfor erhvervsområdet kan opføres bebyggelse i op til 35 meter, hvor mindre bygningsdele som skorsten kan opføres i op til 85 meters højde. Dertil muliggør lokalplanforslaget, at der kan opføres bebyggelse i dele af et område, som i dag anvendes til oplagringsplads. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde til produktionsvirksomheder. Miljøklassen for virksomheder indenfor lokalplanområdet vil blive ændret til 4-6.

Dine muligheder

Byrådet har d. 23.11.2022 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1346 Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej, Svindbæk og tillæg nr. 1 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 28. november 2022 til mandag den 23. januar 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du også se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget
Hent miljørapport

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Miljøvurdering

Der er foretaget forundersøgelse af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planerne på enkelte punkter kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og planerne er derfor miljøvurderet. 

GeoDanmark data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner. Indeholder data fra SDFE: Ortofoto 2020, april 2020. Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.