icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1394 og tillæg nr. 28 med miljøvurdering

Solcelleanlæg ved Ringive, Give.

Give

Formålet med lokalplanforslaget og forslag til tillægget er, at give mulighed for et solcelleanlæg i et ca. 136 ha stort område ved Ringive. De arealer, der ikke skal anvendes til solceller, kan anvendes rekreativt og/eller indgå som nye naturområder.

Der er udarbejdet en miljørapport og miljøkonsekvensrapport for planen og projektet jævnfør miljøvurderingslovens § 18, stk. 2, da anlægget findes på lovens bilag 2, pkt. 3a ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)”,

Rapporten vurderer en række emner i forhold til deres påvirkning af miljøet, og indeholder følgende emner:

 • Landskab
 • Kulturhistorie
 • Vand
 • Klima
 • Biodiversitet
 • Befolkningen
 • Menneskers sundhed

Samlet vurderes planerne og projektet ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er udarbejdet et udkast til en § 25 tilladelse. En afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 er den tilladelse, som giver bygherren ret til at gennemføre projektet.

Dine muligheder

Byrådet har den 16.08.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1394 Solcelleanlæg ved Ringive og tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 med miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra fredag den 25. august 2023 til fredag den 20. oktober 2023 kl. 14.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne og rapporten.

Her kan du se planerne og rapporten

Hent lokalplanen
Hent tillægget
Hent miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten
Hent udkast til § 25 tilladelse
Hent ansøgning

Du kan også se planerne og rapporten hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Borgermøde

Der vil blive afholdt et borgermøde i Lindeballe Forsamlingshus, Åstvej 54, 7321 Gadbjerg den 12. september 2023 kl. 19.00-21.00.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.