icon-Affald-og-genbrug
Tilbage til oversigt

Forslag til Regulativ for erhvervs­affald 2023

Regulativ for erhvervsaffald 2023 er i offentlig høring. Regulativet fastsætter regler for håndtering af affald fra virksomheder i Vejle Kommune.

Hele Vejle Kommune

Om regulativet

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Vejle Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Dine muligheder

Regulativ for erhvervsaffald 2023 er i offentlig høring fra fredag den 7. oktober 2022 til og med fredag den 11. november 2022.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente Forslag til Regulativ for erhvervsaffald 2023

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Vejle Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

Du kan sende ideer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til RG-hoeringssvar@vejle.dk 

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald 2023 er vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2022.

Kontakt Ressourcer & Genbrug - Høringssvar

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

E-mail: RG-hoeringssvar@vejle.dk