icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Forslag til tillæg 12 til Spildevandsplan 2020-2028

til kommunens spildevandsplan vedrørende mål for vand på terræn (finansiering af klimatilpasning)

Vejle

 • Forslag til tillæg 12 til Spildevandsplan 2020-2028

 • Miljøvurdering

  Tillæg nr. 12 til Vejle Kommunes spildevandsplan er screenet. På baggrund af screeningen vurderer vi, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  Se miljøscreeningen:
  Z:\Plan Byg & Miljø\Landbrug & Vand\T_Spildevand\Strategisk Spildevandsplan\Digital Spildevandsplan 

  Klagevejledningen

  Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.

  Klagefristen udløber den 2. juli 2024.

  Vil du klage, skal du sende den fra Klageportalen. Du finder Klageportalen på borger.dk eller virk.dk og logger på med MitID.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der ikke kommer fra Klageportalen.

  Ønsker du at bliver fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt skrive til spildevand@vejle.dk og fortælle hvorfor. Vi sender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget.

Kristine Thorsen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 45