icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan 2020-2028

Med forslag til tillæg 13 til kommunens spildevandsplan udlægges et område ved Hvidbjerg og Mørkholt til spildevandskloakering

 • Forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan 2020-2028

 • Miljøvurdering

  Tillæg nr. 13 til Vejle Kommunes spildevandsplan er screenet. På baggrund af screeningen vurderer vi, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  Se miljøscreeningen 

  Klagevejledningen

  Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.

  Klagefristen udløber 22. juli 2024.

  Vil du klage, skal du sende den fra Klageportalen. Du finder Klageportalen på borger.dk eller virk.dk og logger på med MitID.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der ikke kommer fra Klageportalen.

  Ønsker du at bliver fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt skrive til spildevand@vejle.dk og fortælle hvorfor. Vi sender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget

Kristine Thorsen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 45