icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Forslag til tillæg 4 til Spildevands­plan 2020-2028

Med tillæg 4 til Spildevandsplan kan anden del af klimaprojekt Østbyen gennemføres.

Vejle

 • Forslag til "Tillæg 4 til Spildevandsplan 2020-2028"

 • Miljøvurdering

  Tillæg nr. 4 til Vejle Kommunes spildevandsplan er screenet. På baggrund af screeningen vurderer vi, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  Se miljøscreeningen (PDF åbner i et nyt vindue)

  Klagevejledningen
  Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.

  Klagefristen udløber 15. januar 2024

  Vil du klage, skal du sende den fra Klageportalen. Du finder Klageportalen på borger.dk eller virk.dk og logger på med MitID.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der ikke kommer fra Klageportalen.

  Ønsker du at bliver fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt skrive til spildevand@vejle.dk og fortælle hvorfor. Vi sender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget.

Kristine Thorsen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 45