icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2020-2028

Med forslag til tillæg 6 til kommunens spildevandsplan udlægges et mindre område i Grejs til separatkloakering (spildevand og regnvand i hver sin ledning), i forbindelse med etableringen af en dagligvarebutik.

Grejs

 • Forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2020-2028

 • Miljøscreening

  Tillæg nr. 6 til Vejle Kommunes spildevandsplan er screenet. På baggrund af screeningen vurderer vi, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  Se miljøscreeningen (PDF åbner i et nyt vindue)

  Klagevejledningen

  Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.

  Klagefristen udløber den 20. februar 2024.

  Vil du klage, skal du sende den fra Klageportalen. Du finder Klageportalen på borger.dk eller virk.dk og logger på med MitID.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der ikke kommer fra Klageportalen.

  Ønsker du at bliver fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt skrive til spildevand@vejle.dk og fortælle hvorfor. Vi sender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget.

Kontakt Team Spildevand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 25 71

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: spildevand@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.