icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2020-2028

Med spildevandsplanstillæg 9, fastlægges placeringen af ledninger og tekniske anlæg i forbindelse med separatkloakeringen af Mølholm - Etape 3. Herudover præciseres det, hvilke områder der er fællesprivatkloakerede.

Vejle

 • Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2020-2028

 • Miljøvurderingen

  Tillæg nr. 9 til Vejle Kommunes spildevandsplan er screenet. På baggrund af screeningen vurderer vi, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  Se miljøscreeningen

  Klagevejledningen

  Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.

  Klagefristen udløber den 9. april 2024.

  Vil du klage, skal du sende den fra Klageportalen. Du finder Klageportalen på borger.dk eller virk.dk og logger på med MitID.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der ikke kommer fra Klageportalen.

Kontakt Team Spildevand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 25 71

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: spildevand@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.