icon-Erhvervsgrunde
Tilbage til oversigt

Forslag til tillæg nr. 2 til spilde­vands­planen

Forslaget handler om nye ledninger i Vejle by og kloakering af et område i Egtved.

Egtved, Vejle

9. december 2020 besluttede Byrådet, at regnvand og spildevand skal skilles i hver sin ledning i udvalgte områder i Vejle.

Vejle Spildevand A/S skal derfor lægge nye kloakledninger og, hvor det kan lade sig gøre, genbruge eksisterende. Med dette tillæg starter Vejle Spildevand A/S i 4 områder i Vejle by.

Med tillægget skal Vejle Spildevand A/S også kloakere det nye lokalplanområde 1348 ved Baskærsvej i Egtved.

Se forslag til tillæg 2 til spildevandsplanen

 

Dine muligheder

Du kan sende dine bemærkninger til spildevand@vejle.dk senest 15. november 2022. Så vil de indgå i den endelige behandling af planen. Skriv "Tillæg 2" i emnefeltet.

Her kan du også se planen

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.

Planen kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Indvirkning på miljøet

  • Miljøvurdering

    Tillæg nr. 2 til Vejle Kommunes spildevandsplan er screenet. På baggrund af screeningen vurderer kommunen, at tillæg nr. 2 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.


    Se forslaget til miljøscreeningen (PDF åbner i et nyt vindue)

    Kommunen sender hermed forslag til miljøscreening af tillæg nr. 2 i høring sammen med tillægget til spildevandsplanen.

Stephan Jørgen Theil Steenberg Civilingeniør
Send e-mail telefon 76 81 24 34