icon-Spildevand Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Forslag til "Til­læg nr. 3 til Spil­de­vands­plan 2020-2028"

Med tillægget inddrager vi nye bolig- og erhvervsområder som kloakopland i spildevandsplanen. Tillægget handler også om ændring af tekniske anlæg.

Vejle

Tillægget omfatter:

Nye boligområder 

 • Høgsholtvej i Vejle (lokalplan 1392)
 • Jennumvej, Jennum (lokalplan 1332)
 • Overmøllevej, Børkop (lokalplan 1374)
 • Klattrupvej, Smidstrup (lokalplan 1391)
 • Skolegade, Gårslev (lokalplan 1350)
 • Skikballevej, Gauerslun (lokalplan 1393)
 • Jerlev Landevej, Jerlev (lokalplan 1360)

Eksisterende boligområde

 • Tinnetvej, Vonge (kommuneplan 23.B.5)

Nye erhvervsområder

 • Hans Thomsens Vej, Vandel (lokalplan 1356)
 • Elmegårdsvej, Ødsted (lokalplan 1366)
 • Vejlevej, Jelling (lokalplan 1372)

Eksisterende erhvervsområde

 • Syd for Gammelmarksvej, Vejle Nord (lokalplan 78 og 1056)

Pumpeledning

 • Mellem Egtved og Ødsted renseanlæg

Du kan sende dine bemærkninger til spildevand@vejle.dk senest 14. februar 2023. Så vil de indgå i den endelige behandling af planen.

Indvirkning på miljøet

 • Forslag til "Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020-2028"

 • Miljøvurdering

  Tillæg nr. 3 til Vejle Kommunes spildevandsplan er blevet screenet. På baggrund af screeningen vurderer vi, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  Se miljøscreening af "Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020-2028". (PDF åbner i et nyt vindue)

  Klagevejledning

  Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.

  Klagefristen udløber den 17.01.2023.

  Vil du klage, skal du sende den fra Klageportalen. Du logger på ved hjælp af NemID.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

  Ønsker du at bliver fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til spildevand@vejle.dk og fortælle hvorfor. Vi sender din anmodning til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som afgør om du kan blive fritaget.

Kristine Thorsen
Send e-mail telefon 76 81 24 45