icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Forslag til Varmeplan 2022-2028

for Vejle Kommune

Hele Vejle Kommune

I Varmeplanen har vi kortlagt potentialet for fjernvarme. Kortlægningen viser, at der i en lang række områder er potentiale for fjernvarme, derudover er der også områder med potentiale for lokalvarme, og endelig er der områder, hvor en anden grøn opvarmningsform vil være den rette løsning.

Dine muligheder

Byrådet har d. 23.11.2022 vedtaget forslag til Vejle Kommunes Varmeplan 2022- 2028.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra fredag den 25. november 2022 til fredag den 23. december 2022 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser kan også sendes til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du også se planen

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få planen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Screening for miljøvurdering

Varmeplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes da varmeplanen er på et overordnet niveau og ikke i sig selv giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.