icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Høring af kystbeskyttelsesprojekt på Anemonevej 16, 7080 Børkop

Høring af ansøgning om tilladelse til reetablering og ombygning af eksisterende skråningsbeskyttelse på ejendommen Anemonevej 16, 7080 Børkop. Matrikel nr.: 8bd Mørkholt By, Gårslev.

Gårslev

Efter at den tidligere skråningsbeskyttelse i form af træspunsvæg, blev beskadiget og væltet under vinterens stormene, ønskes anlægget ombygget til en stenkastning i sammenhæng med anlæg på naboejendommene.
Vedhæftet er VVM-screening med beskrivelse af anlægget og beregning af stenkastningen.

Kristian Randrup Dürr Jensen Diplomingeniør Teknik & Miljø
Send e-mail telefon 76 81 24 46