icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Høring af Natura 2000-handleplaner

8 ugers høring af Natura 2000-handleplaner i Vejle Kommune

Vejle

Miljøstyrelsen offentliggjorde i juli 2023 Natura 2000-planer for planperioden 2022-2027, for alle Natura 2000-områder i Danmark. På baggrund af Miljøstyrelsens Natura 2000-planer har Vejle Kommune i samarbejde med Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og nabokommunerne udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de 8 Natura 2000-områder, som er beliggende i Vejle Kommune.

Byrådet har den 7.2.2024 godkendt de foreløbige Natura 2000-handleplaner, forud for denne offentlige høring på 8 uger.

Vejle Kommune er handleplansmyndighed på de 3 af handleplanerne, dem finder du nederst i tekstboksene.

De resterende handleplaner er udarbejdet af en anden handleplansmyndighed, links til høring af disse, findes herunder:

Ikast-Brande Kommune:
- N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del 

Naturstyrelsen:
- N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord

Miljøstyrelsen:
- N79 Munkebjerg Strandskov 
- N80 Højen Bæk
- N81 Øvre Grejs Ådal 

Vejledning til høringssvar
Vil du indgive et høringssvar til en eller flere af Natura 2000-handleplanerne, skal du trykke på linket til højre på skærmen. Det er vigtigt at du i dit høringssvar gør det klart, hvilken Natura 2000-handleplan du indgiver dit høringssvar til.

Høringssvar til Natura 2000-handleplanerne vil efter høringsfristen blive behandlet, inden handleplanerne bliver politisk behandlet i Byrådet.

Tidsplan:
3. juli 2023 Miljøstyrelsen offentliggør Natura 2000-planer
7. februar 2024 Byrådet godkender de foreløbige Natura 2000-handleplaner
9. februar – 5. april 2024 Natura 2000-handleplanerne er i 8 ugers offentlig høring
29. maj 2024 Byrådet godkender de endelige Natura 2000-handleplaner
3. juli 2024 Natura 2000-handleplanerne er offentliggjort

 

Kontakt Natur & Udeliv

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 30

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: naturudeliv@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.