icon-Spildevand
Tilbage til oversigt

Høring om krydsning af Egtved Å ved Egtved Renseanlæg

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at krydse Egtved Å med to spildevandsledninger.

Egtved

I forbindelse med at Egtved Renseanlæg nedlægges, og spildevandet pumpes til Ødsted, er der behov for krydsning af Egtved Å med to spildevandsledninger. Krydsningen udføres ved at vandløbet rørlægges midlertidig, hvorefter ledningerne føres under det rørlagte vandløb. Rørlægningen af vandløbet varer 1-2 dage, og vandløbet reetableres efterfølgende.