Ekspropriation
Tilbage til oversigt

Høring om påtænkt nedlæggelse af Bredal Vestermark

Vejle kommune påtænker at nedlægge Bredal Vestermark, Vejle Øst i vejens fulde strækning ca. 570 meter. Der etableres nye veje i området, så vejen er ikke længere nødvendig.

Engum, Bredal og Assendrup
Påtænkt nedlæggelse af Bredal Vestermark

Høringsfrist

Vi skal anmode om bemærkninger til nedlæggelse af vejen inden den 29. december 2023.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej:

§ 124 Stk. 7. Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. (Lov om offentlig vej § 124 stk. 7)

§ 127. Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.