icon-Trafik-og-parkering Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Høring om påtænkt nedlæggelse af offentligt vejareal ved Vejlevej 270

Vejle Kommune påtænker at nedlægge et vejareal ved Vejlevej 270, Give. Arealet, der er på 2.902 m2, er blind vej og kun adgangsvej for Vejlevej 270.

Give
Vejlevej 270 Give
Vejlevej 270 Give

Høringsfrist

Vi skal anmode om bemærkninger til nedlæggelse af vejarealet inden 25.5.2023.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej:

124 Stk. 7. Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. (Lov om offentlig vej § 124 stk. 7)

§ 127. Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.