Ekspropriation
Tilbage til oversigt

Høring om påtænkt nedlæggelse af vejareal ved Godthåbsvej 15

Vejle Kommune påtænker at nedlægge et vejareal ved Godthåbsvej 15, Vejle. Arealet, der er på ca. 100 m2, er et vendeareal, der ikke længere er nødvendigt efter forlængelsen af Godthåbsvej.

Vejle

Høringsfrist

Hvis du har bemærkninger til nedlæggelse af vejarealet, skal de være os i hænde inden 16.oktober 2023.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej:

§124 Stk. 3 Kommunebestyrelsen kan tidligst træffe endelig beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med nedlæggelse af kommunevej, 4 år efter kommunalbestyrelsen har offentliggjort sin plan herom. Beslutningen træffes senest 6 år efter offentliggørelsen.

§125 stk. 1. Før endelig beslutning om, at en kommunevej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej, kan træffes, skal kommunalbestyrelsen ved udfærdigelse af tilstandsrapport dokumentere, at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen, jf. dog § 126.

§ 126.§ 124, stk. 3, og § 125. stk. 1 kan fraviges ved aftale, når kommune og samtlige berørte grundejere er enige herom.