icon-Erhverv Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Ikke krav om mil­jøvur­dering af fjern­varme­forsyning ved Majs­marken i Børkop

Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at fjernvarmeforsyning af område ved Majsmarken i Børkop ikke medfører krav om miljøvurdering. Området er omfattet af lokalplan 1300.

Børkop