icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Indkaldelse af idéer og forslag om ændring af anvendelse og højere bebyggelsesprocent i område ved Bøgevangskolen mellem Skansen og Bøgevang, Vejle

Vejle

Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 44 til Vejle Kommuneplan 2021-2033, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1407 Offentlige formål og boliger ved Bøgevang, Vejle.

En privat bygherre ønsker mulighed for at afgrænse et område til offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 60, en maksimal bygningshøjde på 15 meter, og maksimal antal etager på 3 plus udnyttet tagetage.

Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 44 til Vejle Kommuneplan 2021-2033, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1407 Offentlige formål og boliger ved Bøgevang, Vejle.

Hvad er kommuneplanrammer

Kommuneplanrammer er politisk vedtaget rammer for lokalplanlægning. Rammerne fastsætter f.eks. et områdes anvendelse, maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocenter, krav til parkering og opholdsarealer. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

Dine muligheder

Fra den 6.9.2023 til den 21.09.2023 kl. 15.00 kan du sende idéer og forslag til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Efter høringen vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne vil blive sendt i offentlig høring, hvor der bliver mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.