icon-ErhvervsgrundeKommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Indkaldelse af idéer og forslag om at anvendelsen kundeorienteret serviceerhverv tilføjes i kommuneplanramme 1.1.B.22

Vejle kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 35 til Vejle Kommuneplan 2021-2033, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1398 Boligområde Nordholmen ved Vestre Engvej, Ny Rosborg.

Vejle Kommune ønsker mulighed for, at der sammen med anvendelse til boliger, kollektive anlæg, liberalt erhverv, offentlige og private institutioner tilføjes at der også kan drives mindre kundeorienteret serviceerhverv i form af kaffebar, café og lignende.

Hvad er kommuneplanrammer

Kommuneplanrammer er politisk vedtaget rammer for lokalplanlægning. Rammerne fastsætter f.eks. et områdes anvendelse, maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocenter, krav til parkering og opholdsarealer m.m. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

Dine muligheder

Fra den 08.03.2023 til den 22.03.2023 kl. 15.00 kan du sende idéer og forslag til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Efter høringen vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne vil blive sendt i offentlig høring, hvor der bliver mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Kortbilag
Kort over området med den berørte kommuneplanramme 1.1.B.22

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.