icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Indkaldelse af idéer og forslag om udlæg af kommuneplanramme til bolig- og butiksformål på Vestergade i Børkop

Børkop

Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 24 til Vejle Kommuneplan 2021-2033, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1376 Centerområde ved Vestergade, Børkop.

Der ønskes mulighed for at udlægge en ny kommuneplanramme for Vestergade 17, 7080 Børkop, for at lovliggøre den eksisterende bebyggelse og anvendelse til cykelbutik på adressen.

Rammen skal desuden give mulighed for anvendelse til boligbebyggelse, hvis ejendommen på sigt ophører med at blive anvendt til butik.

Den eksisterende kommuneplanramme 5.B.1 giver mulighed for boliger og butikker og erhverv, der kan indpasses i området, samt offentlige formål som mødelokaler, børneinstitutioner og lignende. Butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.200 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker.

Der ønskes udlagt en ny kommuneplanramme der alene gælder for Vestergade 17, 7080 Børkop. Den nye kommuneplanramme ønskes at give mulighed for boliger og 1 udvalgsvarebutik. Butikken må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.321 m². Bebyggelsesprocenten for boliger fastsættes til maksimalt 50 %.

Boligbebyggelse må bygges i maksimalt 2 etager, i en højde af maksimalt 8,5 meter og maksimalt med en bebyggelsesprocent på 50.

Hvad er kommuneplanrammer

Kommuneplanrammer er politisk vedtaget rammer for lokalplanlægning. Rammerne fastsætter f.eks. et områdes anvendelse, maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocenter, krav til parkering og opholdsarealer. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

Dine muligheder

Fra den 13.09.2023 til den 27.09.2023 kl. 15.00 kan du sende idéer og forslag til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Efter høringen vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne vil blive sendt i offentlig høring, hvor der bliver mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.